Mennesket har behov

Alle mennesker har grunnleggende behov. Det er ulike aktører med ulike tanker om disse, men noen er felles for dem alle. Mest anerkjent er Maslows teori om menneskeskapte behov. …

Jeg har en drøm

Martin Luther King jr. vant i sin tid Nobels fredspris for sin legendariske tale, kalt «I have a dream», eller «Jeg har en drøm». Denne talen har fått enorm …

Flinke Norge?

Det er på tide å ta et oppgjør med sutrerne, og påpeke hvor godt vi faktisk har det i Norge. Demokrati og friheten til å lufte sin mening offentlig …