Fred og menneskerettigheter

I denne artikkelen skal vi snakke om hva vi kan gjøre for å skape fred i verden, og vi skal også diskutere de forskjellige menneskerettighetene som har blitt fastsatt av de forente nasjoner.

Fred

Mennesker har alltid vært i krig med hverandre, og det har vel dessverre aldri vært helt fredelig overalt på jordkloden. Vi prøver derimot vårt beste, og vi har for eksempel FN som prøver å skape fred mellom nasjonene. Dette er også organisasjonen som skapte listen over rettigheter for mennesker, som mesteparten av verden stort sett er enige i. Det finnes for eksempel en god del operasjoner som de kommer med for å prøve å bevare freden i forskjellige deler av verden som er utsatt for krig.

Menneskerettigheter

Selv om det ikke nødvendigvis er en menneskerettighet så bør det være mulig for folk som har mistet håret sitt, og vil gjerne ha det tilbake, å sjekke ut en prp behandling for å få sjansen til å gro ut håret sitt tilbake.

FN har 30 artikler som de har skrevet for å prøve å definere hva som menes med generelle rettigheter for mennesker. Den absolutt første artikkelen sier rett og slett at alle mennesker er født og lever med lik verdi, og det vil rett og slett si at alle sammen bør behandle hverandre som likeverdige.

I artikkel to så spesifiserer de også at menneskerettighetene som er nevnt i erklæringen gjelder for absolutt alle mennesker uavhengig av ting som rase, kjønn og religion. Dette er ting som de fleste av oss bør være enige om. Ethvert menneske har også rett til å leve et fritt liv, og til å føle seg trygg og ikke bli utsatt for krig og vold.

En av de viktigste og mest mektige artiklene er de som omhandler tortur. Uansett hvilke uenigheter mennesker har mellom hverandre så er tortur og brutalitet rett og slett umenneskelig og unødvendig behandling av sine medmennesker. Dette er noen av artiklene som FN har kommet ut med som skal prøve å begrense den urettferdigheten som vi mennesker utøver mot hverandre. Vi har nevnt at de fleste bør være enige med dette, men siden vi i det hele tatt trenger å erklære dette sier noe om hvordan tilstanden i verden er i realiteten.

Det er nemlig ikke alle sammen som er enige i disse reglene, og det finnes altså mennesker som enten mener at de er bedre enn andre eller som enkelt og greit ikke bryr seg om andre. På grunn av dette så må FN faktisk prøve å opprettholde lov og orden i mange forskjellige deler av verden. De sender derfor ut soldater som skal prøve å bevare freden og sørge for at menneskerettigheter blir opprettholdt.