Snille barn og fred på jord

Hva ønsker du deg til jul?

Det er snart jul, og hvis du spør de som har alt om hva de ønsker seg til jul får du ofte til svar: Snille unger og fred på jord. Dette er ikke et ønske man rekker å oppfylle før jul, hverken om du spør i februar eller desember samme år, men om flere hadde ønsket seg dette, og jobbet ut i fra dette, kan det hende at ønsket hadde blitt oppfylt innen rimelig tid. Snille unger har vel de fleste som har barn, dog i varierende grad kanskje. Vi som voksne kan bidra mye til å skape fred på jord ved å oppdra barna våre til å være snille med hverandre, vise forståelse for andre, avvikle fremmedfrykt og vise at vi alle kan utgjøre en forskjell. Forskjellen blir kanskje ikke synlig med en gang, men hvis alle starter i det små vil det fort få ringvirkninger. Det å opplyse barna våre om at alle ikke er like heldig stilt, at ikke alle har et sted å sove, mat å spise og en varm hånd å holde i kan være svært viktig i et slik arbeid. Selv om man skal nyte av det man har, bør man være klar over at ikke alle har samme trygghet og rikdom. Man burde lære barna takknemlighet for det man har, og vise at det går an å dele.

Symboler på fred

En ting er å prate om fred, en annen ting er å jobbe for fred og menneskerettigheter. Vi mennesker er også bygd slik at vi trenger noe å samle oss rundt, noe som definerer saken vi brenner for. Og siden vi har ønsket oss fred på jord til jul så har vi mange symboler knyttet til dette. For noen er selve julestemningen et symbol på familietid, stille og rolig julekveld (etter at vi har vasket, ryddet, laget mat osv). Juletre er et symbol de fleste har til jul og beviser at vi mennesker er i bunn og grunn ganske like. Vi liker synet av det vakre treet med lys og pynt, og det gir oss en indre fred. Det å pakke seg inn i en deilig parajumper, varme sko, vanter og lue for å gå ut og se på julestjernen skaper også en indre fred og gir kanskje en innsikt i at det er noe større der ute enn bare meg og deg.

Et av de eldste fredssymbolene er olivenkvisten. I kristen tro er det en hvit fredsdue som holder en olivenkvist i nebbet. FN har brukt disse olivenkvistene i sitt flagg blant annet, og det er også laget et internasjonalt fredsmerke, “peace-merket” som også skal samle folk rundt tanken på fred. Hva kan du gjøre for å skape fred der du er?