Menneskerettighetsloven

Hva er menneskerettighetsloven? Menneskerettighetsloven er en lov med formål om å styrke menneskerettighetens stilling i Norge. Som menneske har vi flere rettigheter, og disse rettighetene går ut på at …

Mennesket har behov

Alle mennesker har grunnleggende behov. Det er ulike aktører med ulike tanker om disse, men noen er felles for dem alle. Mest anerkjent er Maslows teori om menneskeskapte behov. …

Jeg har en drøm

Martin Luther King jr. vant i sin tid Nobels fredspris for sin legendariske tale, kalt «I have a dream», eller «Jeg har en drøm». Denne talen har fått enorm …