Hva skjer på grensene til Europa?

Her oppe i nord er vi ganske skånet for flyktningstrømmen som tiltar på grensene mot Europa. Vi hører nesten ikke om det, selv om vi vet at titusenvis av flyktninger desperat forsøker å komme seg i sikkerhet. Hvorfor er det slik og hvorfor gjør vi ingenting? Noen få ildsjeler gir opp all trygghet her hjemme i Norge for å reise ned og hjelpe til i et svært tungt arbeide, som omfatter førstehjelp, omsorg og bistand. Hva flykter de fra og hva er Norges rolle?

Flyktninger fra Afrika

Det kommer enormt mange flyktninger fra det afrikanske kontinentet til Europa. De søker en trygg tilværelse borte fra terrorvelde, krig og sult. De søker et liv med arbeid og skole for barna. De vil bare kunne sette mat på bordet, noe de aldri har kunnet gjort tidligere. Flyktningene kommer hovedsakelig fra Sudan, Somalia og DR Kongo.

De har opplevd lemlestelse, forfølgelse og utryddelse av hele slekter. De flykter fra fattigdom og sultkatastrofer. De må komme seg i sikkerhet med båt over Middelhavet. Klarer de det, venter en svært usikker tilværelse. Men Norge, med så mye velstand og ikke mist, så enormt god plass, tar nesten ikke i mot en eneste en.

Vi står ovenfor store omveltninger når det gjelder energi. Vi bytter ut bensinmotoren og skaffer oss varmepumpe. Flyktninger har ikke engang varme pledd å krype under. En varmepumpe fra Sensibo sky vil spare deg penger som du kan donere til en veldedig organisasjon.

Flyktninger fra Asia

Men det kommer også mange flyktninger til Europa fra Asia. Det er stadig større konfliktnivå i denne regionen, og spesielt ser vi flyktninger fra Afghanistan og Syria. Dette er land som har blitt revet opp av krig og elendighet. Men, nå kommer det også flyktninger fra andre konfliktområder som Palestina og Iran. De forsøker å ta seg over Bosporosstredet for deretter å komme seg til enten Hellas eller Italia. Veiene til frihet er mange, men reisen er svært risikofylt.

I løpet av 2018 døde over tre-tusen flyktninger da båten de satt i kantret eller sank på grunn av overlast. Man tror kanskje at Middelhavet er varmt og trygt, men slik ble det ikke for så mange uskyldige mennesker. I 2021 fortsetter flyktningene å strømme til Europa.

Men hvem er det egentlig som skaper problemene? Kunne vi omstrukturert vår økonomi slik at den omfavnet alle menneskene på jord?