Mennesket har behov

Alle mennesker har grunnleggende behov. Det er ulike aktører med ulike tanker om disse, men noen er felles for dem alle. Mest anerkjent er Maslows teori om menneskeskapte behov. Disse er ikke bare rett til mat og drikke, men omfavner rett til kjærlighet og mer.

Maslows behovspyramide

Med flotte utvalg i kostymer for halloween blir ulike behov tatt hånd om. Morsom Halloween feiring, og andre tradisjonelle utkledning-gøy er viktig for barn og unge. Det kan virke som en filleting for voksne, men nødvendig for barn. Tradisjoner gir trygghet og tilhørighet. Disse kravene er lavere nede på behovspyramiden, men ikke redusert i viktighet. Mennesket krever mer enn mat og drikke. Maslow grunnla teorien om at handlingskraft er hva som styrer oss. Våre nødvendigheter justeres av eget velvære. Fordelt hos alle fra mest til minst tvingende behov.

Hva nå?

Mange allierte grupper er flinke til å strekke til med mat og drikke. Allikevel er det lang vei å gå. Mange land sliter med føde og tørste for alle til tross for bistand. Det er lett å si at det er nok for alle. Logistikken krever mer enn bare ord for å sikre dette for de som lider på grunn av mangel. Tilhørighet trenger alle, men altfor mange mennesker lever under elendige forhold. Vi har alle ansvar. Det er fint med hjelpeorganisasjoner som er utstrakte hender for mennesker i nød.

Når fysiske behov ikke oppfylles blir jaget etter disse, en kamp som tar over livet. Kropp og sinn slites ut av helsetilstanden. Stresset og maset på sinnet er mye å kjempe med alene. Andre behov er der, men får ikke observasjonen som trengs. Alle har behov for hjelp til tider.

Hvis kroppslige behov er ok merkes nødvendigheten for trygghet, sikkerhet og sysselsetting langt mer. Lyst, velvilje og motivasjon når helseproblemer tar over utgjør vanskelige hinder. Beskyttelse og mangel er noe vi kjenner på lik linje med å tape balansen over hva vi har. Alle forandringer krever personlig ansvar uansett om redsel råder.

Etter fysiske trang og tryggheten er under kontroll er det viktig å sikre sosialt liv og velferd. Vennskap og kjærlighet er viktig for trivsel, trygghet og lykke i livet. Tusen venner er ikke hva som trenges. Viktigheten av å ha de du kan uttrykke meninger, kjærlighet og tid med er av stor betydning. Mennesket trenger sosiale befatninger. Dette gjelder mennesker i nød like mye som andre mennesker.

Selvfølelse er ofte noe som kommer og går. Noen ting fikser vi lett og andre ting krever mer. Gode følelser for en selv er viktig fordi det påvirker livskvaliteten. Dette igjen hjelper oss å realisere drømmer, ønsker og mål.