Slik tar du vare på medlemmene

For organisasjoner som jobber med politikk og menneskerettigheter kan det være viktig å ha fokus på CRM for å sikre en lojal medlemsbase.

Det er mange som lurer på hva er crm, og det er et enkelt svar på det spørsmålet. De tre bokstavene er en forkortelse for Customer Relationship Management. Men det er et prinsipp som ikke kun gjelder for tradisjonelle kunder, men også for medlemsmasser. Derfor er CRM også viktig for deg som jobber i en frivillig eller politisk organisasjon.

Nyhetsbrev eller blogg

Å kommunisere med medlemmene i organisasjonen din er alfa omega for å opprettholde et godt forhold. Det er viktig å legge en plan for den kommunikasjonen, sender dere for eksempel ut nyhetsbrev – og hvor ofte? Publiserer dere artikler på en blogg – og er de relevante for medlemmene? Det er viktig å tenke over slike spørsmål i en hektisk hverdag, og planlegger man godt så er halve jobben gjort.

Du kan selvsagt også bruke sosiale medier til å kommunisere med medlemmene dine, men et nyhetsbrev vil ofte føles mer direkte, personlig og nært. Fordelen med sosiale medier, derimot, er at det åpner for en toveis-kommunikasjon, hvor medlemmer kan stille spørsmål og organisasjonen kan svare. Der kan dere også henvise til bloggen som går mer i dybden på spørsmålene som stilles.

Fornøyde medlemmer forblir medlemmer

Det er ingen hemmelighet at fornøyde medlemmer forblir medlemmer, og det er også en viktig del av CRM. Og er du heldig blir medlemmene ambassadører for organisasjonen din. Det betyr helt enkelt at de prater positivt om dere til venner og familie, og dermed også klarer å verve flere medlemmer. For en politisk organisasjon vil dette være spesielt viktig i forbindelse med valg, og kan være med på å utgjøre en forskjell på selveste valgresultatet.

Mange organisasjoner mottar statsstøtte utifra hvor mange medlemmer man har, og god CRM kan derfor også ha en tydelig økonomisk gevinst. Det kan med andre ord lønne seg å investere i et CRM-system hvis dere ikke har det allerede. Det er også viktig å lære opp medarbeidere i de viktigste prinsippene innenfor CRM, slik at dere er sikre på at dere gjør dette på en god måte.

Spør medlemmene hva de ønsker

Det er også viktig å spørre medlemmene hva de ønsker, og det er dessverre altfor mange som glemmer dette punktet. Hvor ofte ønsker medlemmene å høre fra dere? Hvilke kanaler foretrekker de? Hva slags informasjon er det som engasjerer? Dette er alle spørsmål dere bør stille medlemmene deres, og svarene kan gi god innsikt til videre arbeid med CRM. Men husk: det finnes ingen fasit, og det er viktig å tilpasse seg hele tiden.

Dere bør også ha åpne kommentarfelt i sosiale medier. Som nevnt ovenfor kan dette bidra til en god og åpen kommunikasjon med medlemmer, og det kan være med på å skape stort engasjement rundt en viktig sak.

Da gjenstår det bare å si lykke til!