Flinke Norge?

Det er på tide å ta et oppgjør med sutrerne, og påpeke hvor godt vi faktisk har det i Norge. Demokrati og friheten til å lufte sin mening offentlig er en grunnstein i et fritt samfunn, men alt for mange meninger og ytringer på nettet er basert på manglende kunnskap om verden, og det store trykket av negativitet er faktisk med på å erodere samfunnet. Når man leser kommentarfeltene i nettavisene er det lett å tro at vi bor i et undertrykt diktatur, med kommentarer som sammenligner norske politikere, journalister og samfunnsinstitusjoner med alt fra nazi-Tyskland til kommunistenes herjinger. Det er vanskelig å se denne typen ytringer som noe annet enn fullstendige vrangforestillinger. Man behøver ikke enighet om politiske retninger – det er nettopp uenigheter som gjør at et samfunn utvikler seg. Men refleksjon over den livskvaliteten Norge har skjenket deg bare fordi du er født på norsk jord, den må folk ta innover seg. Og se hvor usannsynlig heldig man er.

Ingen har hatt det bedre enn deg

Se tilbake på historien. Vi mennesker har eksistert i omkring 300 000 år, og ingen generasjoner – ikke én – har hatt det så godt som du har det. Ingen av dem har levd lenger. Opplevd en større grad av trygghet. Spist sunnere. Sett mer av verden. Latt seg utdanne mer. Opplevd mindre krig. Vi har beveget oss fra en levealder på i overkant av tjue år, til over åtti i Norge. Om huset ditt tar fyr, er noen der og risikerer livet sitt for å slukke det på minutter. Blir du syk blir du hentet hjemme og får umiddelbar behandling, helt gratis. Du kan studere til en doktorgrad uten at det koster noe, og skulle du miste jobben gir staten deg penger. Menneskerettighetene er universelle, men den største delen av verden er ikke i nærheten av å oppleve den tryggheten du tar som en selvfølge. De som ikke evner å se hvor godt de har det skal ikke tvinges til taushet. Det er deres frihet å snakke om sine klager. Men de plikter å se på fakta, og gjøre seg kjent med verden.

Mistro til institusjoner

Mange av de som skriker høyest i kommentarfelter og sosiale medier snakker om en mistro til etablerte institusjoner som politikken, media og politiet. Hvor tar du denne mistroen fra? Har den rot i fakta som du kan etterprøve og bevise, eller har du simpelthen latt deg påvirke av amerikanske ekstrempolitikere med solariumsbrun hud og neseplastikk, på tross av at deres virkelighet ikke har noen som helst kobling til det norske samfunnet? Ikke adopter populære meninger fra utlandet simpelthen fordi de er engasjerende. Rasjonell tenking og fakta er viktigere enn noengang, og media er en av de viktigste plattformene vi har for at informasjon skal nå ut til folket, og ikke bli liggende isolert hos politikerne. Innser du at de negative kommentarene uten rot i virkeligheten skader samfunnet – DITT samfunn, som har gitt deg det priviligerte livet som tillater at du skriver disse meningene? De fleste land har ikke fri presse. De har grunn til å klage.