Ytringsfrihet og menneskerettigheter

Et godt mål på fred er opprettholdelse av ytringsfrihet og menneskerettigheter. Disse to er sterke elementer i det vestlige demokratiet, men de er alltid truet. Det handler om rett til arbeid og oppholdstillatelse, men også en hel rekke andre ting som er viktig for mangfoldet i samfunnet.

Hvordan kan vi opprettholde disse frihetene uten at samfunnet kollapser. Man blir påvirket fra mange retninger, men ikke alle handler om fred og fordragelighet. Derfor må man også alltid stille spørsmål ved hva man tillater og ikke.

Hva er ytringsfrihet

Vi hører som regel om dette fenomenet når det gjelder regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. Som regel land som Russland og Kina, og at mennesker ikke får lov til å være seg selv. Men det knyttes først og fremst med den frie måten å rapportere på. Når journalister blir forfulgt og drept for sitt frie ord, så er det et angrep på denne retten. Vi kan likevel ikke vite om disse nyhetssakene er ekte. De kan være produsert for å sette andre land i et dårlig lys og dermed opprettholde en naturlig maktbalanse. Vi må derfor alltid være kritiske når norske nyheter i stor grad fokuserer på dette.

Ytringsfrihet handler også om oss som individer. Det å være homofil eller trans slike ting. Det å kunne se ut som man vil er en annen sak. I dag godtar vi at kvinner forstørrer puppene og fyller botox i leppene, men det var ikke slik for bare noen tiår siden. I dag er det fint at kvinner kan forme sine kropper som de vil, for eksempel fra https://motiva.health/no/, en klinikk for skjønnhets-operasjoner.

Det kan også være at handelsavtaler blir brutt. Handelsavtaler er svært viktige for land. De sørger for import og eksport og holder tusenvis av mennesker i arbeid. Om de mister dette grunnlaget får stater problem.

Hva er menneskerettigheter

Det er menneskerettighetene som har utarbeidet lover om ytringsfrihet. Menneskerettighetene består av 15 punkter som er uttalt gjennom Menneskerettighetskommisjonen i FN. Disse handler i prinsippet om at alle individer er likeverd.

Menneskerettighetene blir brutt over hele verden hver dag. Det sies at loven om disse rettighetene må implementeres i en stat for at de skal være gyldige, men etikk og moral sier at de er universelle lover. Derfor bryter alle som unngår menneskerettighetene loven om at alle er like verdt. Grunnloven i Norge befester Menneskerettighetene ved flere paragrafer, blant annet paragraf 102 og 105.

Hva syns du om Menneskerettigheter

Det kan hende du ikke liker Menneskerettighetene, og dette har du lov til å si. Det er fordi ytringsfriheten din er total. Man skal likevel ikke trakassere og mobbe andre for deres hudfarge, livssyn eller legning.

Det kan også hende du er redd. Du er redd for andre mennesker som ikke er lik deg. Du skal vite at disse i stor grad har de samme grunnverdiene som deg, om ikke bedre. Det er i mange sammenhenger lett å se. Utlendinger er flinkere på skolen, tar mer vare på sin familie, skjøter jobben sin, har gode relasjoner til andre, deltar i frivillighet.