Retten til å arbeide selvstendig

Arbeidsmarkedet i både Norge og i utlandet er i stadig endring. En trend vi ser er at stadig flere velger å arbeide som selvstendig næringsdrivende. En av årsakene til dette er at en del arbeidsplasser har forsvunnet som følge av den enorme teknologiske utviklingen vi har vært gjennom de siste tiårene. En annen grunn er større mobilitet og et større ønske om å kunne jobbe fra der man vil. Under koronapandemien har vi alle sammen fått opp øynene for hjemmekontor og hvilke fordeler dette fører med seg. I denne artikkelen ser vi nærmere på det å arbeide som selvstendig næringsdrivende, hvilke fordeler og ulemper det fører med seg, og hvorfor det bør legges til rette for retten til å arbeide som selvstendig næringsdrivende.

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

I et arbeidsmarked i stadig endring velger mange å arbeide selvstendig. Andre føler seg nødt til det. Det er ikke til å stikke under en stol at det å arbeide selvstendig ikke har i nærheten av de samme godene og rettighetene som det å arbeide som “vanlig arbeidstaker”. Dette gjelder både sykemelding, pensjon og andre statlige rettigheter. Det er klart at vilkårene burde bedres for de som arbeider som selvstendig næringsdrivende.

Hvordan fakturere som privatperson/selvstendig næringsdrivende?

Som ansatt hever man lønn hver måned. Slik er det ikke for selvstendige næringsdrivende. Som privatperson har man i utgangspunktet to valg for å fakturere på riktig måte. Det ene er å etablere et enkeltpersonforetak (ENK) som man fakturerer fra.

Det andre er å fakturere som privatperson, noe som gjør at du slipper å etablere et enkeltpersonforetak. Fordelen med å arbeide på denne måten er at man står mye friere enn man ville gjort som ansatt. Man kan derfor i større grad jobbe hvor man vil, når man vil og så mye man vil, såfremt man klarer å tjene penger til livets opphold.