Menneskerettighetene og fred på jorden

Til å starte med skal fred og menneskerettigheter defineres. Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, ingen krangel, ingen uenigheter. Det vil si at det er det motsatte av krig. Når noen grupper eller land har vært i krig og stoppet den eller løst opp krigen, sier man at det er fred mellom gruppene eller landene. Grunnen til krig, som er motsetningen til fred, kan være en konflikt på grunn av religion eller makt for eksempel. Ved å ha fred, enten som enkeltperson, gruppe eller land, kan man føle en frihet og man slipper å gå med en konstant følelse av at man er truet.

Menneskerettighetene er 30 rettigheter og friheter som mennesker verden rundt har. Disse rettighetene har alle mennesker, uavhengig av kjønn, hudfarge, alder eller religion. Menneskerettigheter er rettigheter som skal sikre at alle skal kunne ha likhet og verdigheten til det enkelte mennesket skal ivaretas. Eksempler på menneskerettigheter er at alle er at man ikke skal diskrimineres, ingen tortur, ingen slaveri, du har rettigheter hvor enn du er. Det er rettigheter som skal følges av alle og en hver, rundt om i verden. Selv om det er rettigheter som gjelder verden over, blir det ikke praktisert verden over. I et land som Norge, som er et i-land, med god økonomi blant sine borgere og fred, blir det praktisert i en større grad enn i et u-land. Selv om menneskerettighetene blir oppretthold i en større grad i Norge enn i u-land for eksempel, er det fortsatt slik at disse rettighetene ikke alltid blir ivaretatt. Det skjer spesielt i u-landene. Her er slaveri, diskriminering og tortur for å nevne noe, et mye større problem enn i Norge. Slik skal det ikke være, da menneskerettighetene skal gjelde verden over.

Menneskerettighetene og fred handler om mye av det samme. Rettighetene skal bidra til å sikre fred for den enkelte og at den enkelte skal kunne ha det bra, uavhengig av hvilket land en bor i. Det er noe det jobbes med verden over for å forbedre.