Kommer Fairtrade også til byggevarehandel?

Et stadig mer kjent begrep er Fairtrade, og dette blir mer og mer brukt i ulike sammenhenger, for å vise til en rettferdig og bærekraftig måte å drive en bedrift eller produksjon. Rettferdig handel er en måte for oss i bedrestilte land å gi en håndsrekning til våre kolleger og medmennesker i utviklingsland.

Hva er egentlig vitsen?

Ved å kjøpe produkter som er merket med det etter hvert så gjenkjennelige symbolet, gir man Kenyan Fair Trade Coffee Farmermennesker i andre land bedre vilkår for sitt arbeid. Blant annet innebærer dette sykelønn, økonomiske rettigheter ved graviditet og ikke minst en «anstendig minstelønn. Samtidig betaler man litt ekstra, for å sikre at det er lønnsomt og attraktivt for bøndene å drive på en bærekraftig og sosial måte. Også produsentene nyter godt av avtalene, ved at de blant annet kan ha kjøpsgaranti og ordninger med kreditt.

Hvilke områder finnes Fairtrade innen i dag?

Vi ser vel mest av det som kommer direkte fra landbruket, i alle fall her i Norge. Spesielt innen organisk dyrkning er dette vanlig, og i tillegg ser vi da noen produkter fra jord- og landbruk som er prosessert, som også presenteres under dette merket. Også klesproduksjon begynner å komme inn med løsninger, og disse kan ofte få negativ oppmerksomhet for nettopp det Fairtrade kjemper hardest mot: Dårlige vilkår for arbeiderne, slaveliknende tilstander og barnearbeid.

Kan byggevarer bli Fairtrade?

Ja, det er klart de kan. Tenk på alle tonn med treverk som kommer fra regnskogene rundt om i verden, samt tropiske og subtropiske treslag som brukes Fairtrade Bananasi bygging verden over. Det som kreves for at dette skal kunne bli et nyttig felt for Fairtrade, er at avtaler inngås om de ovennevnte faktorene, som minstelønnsgaranti, bærekraftig produksjon og mulighet for arbeiderne til å organisere seg for å sikre seg en rekke andre trygghetsskapende ordninger. Tenk på byggevarehandler som Buildor, som hvert år omsetter store mengder varer. Dette er bedriftstyper som med noe tilrettelegging kan begi seg ut på den smale sti – om viljen er tilstede.

Også håndverk er omfattet av «rettferdig handel»

Lokalt lagde håndverker er heldigvis også til en viss grad omfattet av Fairtrade-ordninger, og dette er et viktig steg å ta for å bevare gamle tradisjoner og kulturer. Ingen kan leve av luft og kjærlighet alene, så da er det viktig med støtte fra omgivelsene for en bedre hverdag også for de som arbeider med sine hender.

d